MATERSKÉ ŠkOlY

Krúžok anglického jazyka pre deti materských škôl

 

Súkromná jazyková škola PRO AMERICANA od roku 1996 úspešne vyučuje anglický jazyk vo viac ako 300 materských školách po celom Slovensku. Náš vzdelávací program „Skoré Začiatky” je svojou metodikou výučby anglického jazyka pre malé deti unikátny, ľahký a prirodzený a bol schválený Ministerstvom školstva SR, ktoré zaradilo našu sadu pomôcok do zoznamu odporúčaných didaktických prostriedkov. Metóda a metodika jazykovej školy Pro Americana je postavená na prirodzenej hravosti a schopností detí počúvať a zapamätať si cudziu reč tak ako materinskú reč. Program je svojou náplňou a interpretáciou u detí veľmi obľúbený, pestuje lásku k cudziemu jazyku a dáva dobrý základ pre ďalšie štúdium jazyka na školách. Jazyková škola Pro Americana má svoju pobočku v mieste materskej školy a naše lektorky prešli aktívnym školením a vyhovujú prísnym požiadavkám firmy. Deti si ich rýchlo obľúbia a s našimi pracovnými zošitmi je učenie ľahké a zábavné: naučia sa približne až 200 anglických slov a 10 pesničiek, riekaniek.

Tematický plán programu „Skoré Začiatky“ je prispôsobený deťom od 4 do 7 rokov:

  1. Pozdravy (dobré ráno, dovidenia…)
  2. Farby
  3. Čísla do desať
  4. Príkazy (sadnúť, bežať, vstať, počítať, spievať…)
  5. Mená zvieratiek
  6. Mená hračiek a názvy vecí blízkych deťom
  7. Prívlastky predmetov a osôb (veľký, malý, dlhý…)
  8. Odpovede na jednoduché otázky, ako napr.: „Ako sa voláš, koľko máš rokov, kde bývaš?“
  9. Anglické vyčítanky, básničky, kruhové hry, súťaživé hry, piesne a veselé riekanky.

Približne 10 detí je potrebných na vytvorenie jednej skupiny. V prípade záujmu a budúcej spolupráce naša firma venuje 10%-nú odmenu z každého mesačného príjmu pre potreby materskej školy. Polročne prezentujeme s deťmi otvorené hodiny pre rodičov, a taktiež prispejeme programom do školských osláv. Touto formou výučby budeme pokračovať aj na základnej škole, kým ich nepreberú učitelia angličtiny na školách. Vyučovanie prebieha v dobe určenej pani riaditeľkou a rodičia si môžu vybrať z nasledovných programov:

2 x týždenne po 30 minút: 2,00 € / lekcia
1 x týždenne po 45 minút: 3,00 € / lekcia

*cena sa môže líšiť podľa regiónov

Školné poplatky sa vyberajú len za tie deti, ktoré boli na lekciách prítomné.

Skoré začiatky 1

Pracovný zošit je určený pre deti od 4-7 rokov – začiatočníkov

Náš vzdelávací program „Skoré Začiatky” bol schválený Ministerstvom školstva SR, ktoré zaradilo našu sadu pomôcok do zoznamu odporúčaných didaktických prostriedkov.

Čo obsahuje pracovný zošit:
– 56 ilustrovaných strán formátu A4
– slovník s výslovnosťou pre rodičov
– tematické časti (Vianoce, Deň Matiek)
– aktivity, hry a vymaľovánky
– pexeso

Čo všetko sa naučia:
– asi 180 anglických slov
– napočítať do 10
– 8-12 pesničiek a riekaniek
– základné pozdravy a frázy
– hry v anglickom jazyku

CENA: 7,00 € (v cene je aj obrázkový slovník pre rodičov)

Skoré začiatky 2

Pracovný zošit je určený pre deti od 5-8 rokov – pokročilých, pre 7-8 ročných – začiatočníkov

Náš vzdelávací program „Skoré Začiatky” bol schválený Ministerstvom školstva SR, ktoré zaradilo našu sadu pomôcok do zoznamu odporúčaných didaktických prostriedkov.

Čo obsahuje pracovný zošit:
– 52 ilustrovaných strán formátu A4
– slovník s výslovnosťou pre rodičov
– obrázky so slovíčkami
– tematické časti (Vianoce, Veľká Noc, Prázdniny)
– aktivity, hry a vymaľovánky
– náväznosť na Skoré začiatky 1

Čo všetko sa naučia:
– asi 320 anglických slov
– stavbu viet
– 15 pesničiek a riekaniek
– hry v anglickom jazyku
– rozvíjať kognitívne myslenie
– tvorbu projektov

CENA: 7,00 € (v cene je aj obrázkový slovník pre rodičov)