Jazyková škola

Komárno

Kontakt

Sídlo firmy:

PRO AMERICANA
Ulica Generála Klapku 61
945 01 Komárno, SR

Tel./Fax: 035-7730952
E-mail: proamericana@proamericana.sk

IČO: 36765899
DIČ: 2022364311

Konateľ firmy a riaditeľ školy:
Ladislav Plachý
Tel.:0903 202 518

Vedúca metodiky:
Eva PlacháPobočky

Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Bardejov
Bratislava
Čadca
Dunajská Streda
Galanta
Komárno
Košice
Levice
                              Levoča                                                    Liptovský Mikuláš                       Lučenec

Malacky
Michalovce
Námestovo
Nitra
Nové Mesto n/Váhom
Nové Zámky
Piešťany
Poprad
Považská Bystrica
Prešov
Púchov
Rožňava
Ružomberok

Senec
Senica
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Stropkov
Štúrovo
Trebišov
Trenčín
Trnava
Veľký Krtíš
Vranov n/Topľou
Zvolen
Žilina

O nás

Jazyková škola PRO AMERICANA bola založená v roku 1996 v Komárne s účelom vyučovania anglického jazyka pre deti a dospelých všetkých vekových kategórií. So sídlom v Komárne na Ulici Generála Klapku 61 dome ponúka kurzy anglického, nemeckého a španielského jazyka a úspešne vyučuje anglický jazyk v materských a základných školách po celom Slovensku.

So svojou metodikou výučby anglického jazyka je pre malé deti unikátna a vzdelávací program “Skoré Začiatky” bol schválený ministerstvom školstva SR, ktoré zaradilo našu sadu pomôcok do zoznamu odporúčaných didaktických prostriedkov. Pre mládež a dospelých je výučba anglického jazyka ľahká a prirodzená. Čerpá z medzinárodných skúseností renomovaných pedagógov a učiteľov jazykov, a zamestnáva kvalitne vyškolených lektorov a zamestnancov. Počas svojej desaťročnej práce pripravila tisícky detí predškolského a školského veku pre osvojenie si anglického jazyka. Vypestovala u mládeže a dospelých lásku k cudziemu jazyku hravou a nenásilnou formou. Metóda a metodika jazykovej školy Pro Americana je postavená na prirodzenej schopnosti človeka počúvať a zapamätať si cudziu reč tak ako materinskú reč.