Jazyková škola

Komárno

Kontakt

Sídlo firmy:

PRO AMERICANA
Ulica Generála Klapku 61
945 01 Komárno, SR

Tel.: 0903 202 518
E-mail: proamericana@proamericana.sk

IČO: 36765899
DIČ: 2022364311

Konateľ firmy a riaditeľ školy:
Ladislav Plachý

Vedúca metodiky:
Eva Plachá  Pobočky

  Banská Bystrica
  Banská Štiavnica
  Bardejov
  Bratislava
  Čadca
  Dunajská Streda
  Galanta
  Komárno
  Košice
  Levice
                                Levoča                                                    Liptovský Mikuláš                       Lučenec

  Malacky
  Michalovce
  Námestovo
  Nitra
  Nové Mesto n/Váhom
  Nové Zámky
  Piešťany
  Poprad
  Považská Bystrica
  Prešov
  Púchov
  Rožňava
  Ružomberok

  Senec
  Senica
  Spišská Nová Ves
  Stará Ľubovňa
  Stropkov
  Štúrovo
  Trebišov
  Trenčín
  Trnava
  Veľký Krtíš
  Vranov n/Topľou
  Zvolen
  Žilina

  O nás

  Jazyková škola PRO AMERICANA bola založená v roku 1996 v Komárne s účelom vyučovania anglického jazyka pre deti a dospelých všetkých vekových kategórií. So sídlom v Komárne na Ulici Generála Klapku 61 dome ponúka kurzy anglického, nemeckého a španielského jazyka a úspešne vyučuje anglický jazyk v materských a základných školách po celom Slovensku.

  So svojou metodikou výučby anglického jazyka je pre malé deti unikátna a vzdelávací program „Skoré Začiatky“ bol schválený ministerstvom školstva SR, ktoré zaradilo našu sadu pomôcok do zoznamu odporúčaných didaktických prostriedkov. Pre mládež a dospelých je výučba anglického jazyka ľahká a prirodzená. Čerpá z medzinárodných skúseností renomovaných pedagógov a učiteľov jazykov, a zamestnáva kvalitne vyškolených lektorov a zamestnancov. Počas svojej desaťročnej práce pripravila tisícky detí predškolského a školského veku pre osvojenie si anglického jazyka. Vypestovala u mládeže a dospelých lásku k cudziemu jazyku hravou a nenásilnou formou. Metóda a metodika jazykovej školy Pro Americana je postavená na prirodzenej schopnosti človeka počúvať a zapamätať si cudziu reč tak ako materinskú reč.