JAZYKOVÉ KURZY

Kurzy pre deti, mládež a dospelých

Kurzy anglického, nemeckého a španielského jazyka prebiehajú v nových priestoroch jazykovej školy na ulici Generála Klapku 61 v Komárne. Výuka prebieha v učebniach s interaktívnou tabuľou v malých skupinách od 1 do 4 študentov, kde cena lekcie klesá s počtom študentov v skupine.

CENNÍK KURZOV
ANGLICKÝ, NEMECKÝ, ŠPANIELSKY A MAĎARSKÝ JAZYK

POČET 90 MIN. LEKCIA 60 MIN. LEKCIA 45 MIN. LEKCIA
4 študenti 10,00 € 8,00 € 6,00 €
3 študenti 12,00 € 10,00 € 8,00 €
2 študenti 16,00 € 12,00 € 10,00 €
1 študent 26,00 € 18,00 € 14,00 €
ZĽAVA pri dochádzke 2 – krát do týždňa!
1 študent 22,00 € 16,00 € 12,00 €

Ponúkaná zľava je platná v prípade, ak študent absolvoval min. 6 lekcií v danom mesiaci.
Úhrada poplatkov je povinná na začiatku aktuálneho mesiaca, a to s možnosťou doučovania v prípade oprávnenej absencie, pričom rodičov prosíme o písomné potvrdenie. Doučovanie (max. 20 min./os.) bude možné využiť len v určenom termíne a to v lehote jedného týždňa. Účastník je povinný 24 hodín pre začatím lekcie informovať vyučujúceho v prípade možnej absencie. V opačnom prípade stráca nárok na náhradu!

  • Deti od 6 do 10 rokov sa učia 2 x týždenne po 60 minút z učebníc CHATTERBOX a z počítačových výukových CD-ROM programov počas celého školského roka. Cez prázdniny pre nich organizujeme letné jazykové tábory.
  • Kurzy pre mládež od 10 do 15 rokov sú 2 x týždenne po 60 minút, alebo 1 x týždenne po 90 minút, učia sa pomocou učebníc PROJECT 1-2-3, pracovných zošitov a audiokaziet počas trvania školského roka
  • Pre dospelých máme kurzy anglického a nemeckého jazyka počas celého roka, pričom sa prihlásiť do kurzov môžete hocikedy. Anglický jazyk vyučujeme pomocou učebníc HEADWAY a nemecký jazyk pomocou učebníc THEMEN. Ku knihám patria aj pracovné zošity a CD nahrávky. Dospelí sa väčšinou učia 1 x týždenne po 90 minút, ale ponúkame aj intenzívne kurzy na želanie študentov.
  • Kurzy pre firmy sa organizujú a uskutočňujú priamo v priestoroch firiem, a to takým spôsobom, že lektor dochádza do určených učebných priestorov firmy. V minulosti sme učili anglický jazyk vo firmách ako SLOVENSKÉ LODENICE, HEINEKEN SLOVENSKO, SPP – Slovenský plynárenský priemysel, RIEKER.