Doučovanie

všeobecných predmetov

Doučovanie predmetov základných a stredných škôl prebieha v nových priestoroch jazykovej školy v učebniach s interaktívnou tabuľou v malých skupinách od 1 do 4 študentov, kde cena lekcie klesá s počtom študentov v skupine.

POČET 90 MIN. LEKCIA 60 MIN. LEKCIA 45 MIN. LEKCIA
4 študenti 8,00 € 7,00 € 5,00 €
3 študenti 10,00 € 8,00 € 6,00 €
2 študenti 14,00 € 10,00 € 8,00 €
1 študent 24,00 € 16,00 € 12,00 €
ZĽAVA pri dochádzke 2 – krát do týždňa!
1 študent 20,00 € 13,00 € 10,00 €

Úhrada poplatkov je povinná na začiatku aktuálneho mesiaca, a to s možnosťou doučovania v prípade oprávnenej absencie, pričom rodičov prosíme o písomné potvrdenia. Doučovanie (max. 20 min./os.) bude možné využiť len v určenom termíne a to v lehote jedného týždňa. Účastník je povinný 2 hodiny pre začatím kurzu informovať vyučujúceho v prípade možnej absencie. V opačnom prípade stráca nárok na náhradu!