Letný tábor

2024

 

Milí táborníci!
Pripravili sme si pre Vás sedem týždňov úžasnej zábavy do každého počasia.

V cene je zahrnuté:
celodenný program od 8:00 – 16:00 hod.
stravu (obed, ovocie, sladký olovrant) a pitný režim
pomôcky/materiál
gaming room s PS5
autobus
výlet do Laser Arény alebo Jumplandu
kúpanie v bazéne
hry a mini lekcie v angličtine
zahraniční lektori

ZĽAVA 10 EUR platí pri rezervácii a platbe 2 a viacerých týždňov.

PRIHLÁŠKA

Letný tábor 2024